HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Peaceful Theme

Cerbul de Aur - editie aniversara - pentru romania duminică 2 septembrie 2018

29 ratings | 1932 views
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
Maria A.- SB (8 months ago)
Felicitări și mulțumiri pentru postarea spectacolului aniversar dedicat primului CENTENAR al ROMÂNIEI MARI.
bogdan cormos (10 months ago)
A fost o seara incredibil de frumoasa. Sunt foarte fericit ca mai exista si romani adevarati

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.