HomeНовости и политикаRelated VideosMore From: Click!

Vladimir Draghia, mire cu ochii vineţi

128 ratings | 31196 views
Un mire cu ochii tumefiați nu ne-am fi așteptat să vedem la o nuntă din showbiz! Chiar și așa, Vladimir Drăghia nu s-a ascuns sub "tone" de machiaj, ci a lăsat pe toată lumea să-i vadă vânătăile de pe față.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (4)
Veronica Barbacaru (11 months ago)
😂😂😂nu știu cine și ce i-a făcut. .dar cred ca a meritat-o😂😂😅
daniel mihaiu (7 months ago)
A avut o operatie la ochi
Stuparu Ana (11 months ago)
Ooo
Damaris Zamfir (11 months ago)
🙁🙁🙁

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.