HomeНовости и политикаRelated VideosMore From: Click!

Ce spune Irina Rimeş despre rivalul de la Carla’s Dreams

40 ratings | 3326 views
După ce a cucerit topurile cu piesele sale, Irina Rimeş a fost cooptată în juriul concursului “Vocea România” de la Pro TV. Mişcarea a fost una inteligentă, după ce şi solistul de la Carla’s Dreams fusese cooptat in emisiunea rivală de la Antena 1, “X Factor”
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.